XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ CÁC TỈNH/ TP MỞ THƯỞNG HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ NINH THUẬN


  Ngày
\
Cặp số
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
Tổng
00       1                                   1   1     3
01       1                             1               2
02                 1                                   1
03         1                                         2 3
04               1     1   1                 1       1 5
05     1     1             1                           3
06               1         2                       2   5
07                                             1       1
08     1   1               1 1                       1 5
09   1               1             2 1             1   6
10                               1         1           2
11       1       1       1   1 1           1 1   1     8
12                         1 1                       1 3
13   2 1                               1               4
14         1 1                         1 1             4
15       1 1     1       1   2   1 1       1     1     10
16         1       2             1       2       1     7
17                             1     1           1 1 1 5
18   1 2   1         1               1     1   2 1   1 11
19       2             1               1               4
20   1       1     1                 1     1   1       6
21             1     1                                 2
22                             1       1       1       3
23     1                                               1
24           1             1   1         1             4
25             1     1 1 1           1             1   6
26   1 2       1         1           1 1         1     8
27                                 2   1   1         2 6
28       1     1       1           1         1         5
29       1 1                   1   2     1             6
30       1     1                             1         3
31   1                   1 2   1         1     1       7
32         2     1   1                           1     5
33                         1                 1         2
34     1 1         1   1 1             1           1   7
35 2             1     1   1                   1       6
36   1                       1             1           3
37 1         1   1   1 1       1             2       1 9
38                           1             1   1     1 4
39             1 1                           1 1       4
40   1             1 1   1                     1       5
41                                 1             1 1   3
42                           1                         1
43 1               1 1     1                     1     5
44   3                               1     1       1 1 7
45   1     1             1                             3
46           1 1                     1     1 1         5
47         1     1                     1               3
48     2               1     1       1   1             6
49       1 1 1     1         1         1               6
50       1     1             1 1       1               5
51 1                 1 1 1     1                       5
52       1     1           1     1               1     5
53               1 1           1 1               1     5
54                                 1               1   2
55 1                                       1           2
56                           1     1         1 1 1 1 1 7
57           2 1                   1     1 1     1     7
58                               1         2 1         4
59                       2       1       1         2   6
60       1                                 1           2
61     1 1   1 1 2 1   1   1                           9
62     1     1       1               3   1 1           8
63                                         1           1
64 2           1     1     1   1   1           1       8
65       1 1             2                 1           5
66           1     2 1           1             1       6
67                     1                       1     1 3
68 1       1         1               1             1   5
69                   1 1         1 1         2         6
70 1                         1   1     1 1             5
71               1                                     1
72         1   1               1   1                 1 5
73     1                                 1             2
74                                       1             1
75             1   1   1             1                 4
76                 1   1 1 1       1             2 1   8
77                   1           1                     2
78 1                               1     1             3
79 1   1               1                               3
80                 1                   1           1   3
81 1                           1       1     1         4
82           1 1         1     1 1                     5
83       1 1       1   1 1   1                   1 1   8
84   1       1   1       1     1 1     1               7
85 1 2                                                 3
86                     1 1   1   1 1   1           2   8
87               1               1   1       1 1       5
88 1                 1                                 2
89   1 1             1     1   2 1       2           1 10
90           1 1       1         2   1         1       7
91                                       1             1
92                         1 1                         2
93     1 1                                           1 3
94 1           1 1           1       2 1       1       8
95         1 3       1                               1 6
96 1 1                       1               1         4
97         1     1                                     2
98 1               2           1       1     1         6
99     1       1 1                       1     1 1     6
 
 

GHI CHÚ VỀ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ NT


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Ninh Thuận được cập nhật lại ngay sau khi có kết quả xổ số Ninh Thuận mới nhất được đưa lên. Click vào menu bên trái để xem thêm các loại thống kê khác.
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận, thống kê tần xuất lôtô kqxs Ninh Thuận, thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay, thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Ninh Thuận, tần suất lôtô xsNT. Tần suất lôtô NT, thống kê tần suất lôttô miễn phí Ninh Thuận, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Ninh Thuận, tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận 100 ngày, thống kê tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận theo tháng. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Ninh Thuận, tần suất lôtô XSKT NT
Thong ke tan suat loto Ninh Thuan, thong ke tan suat lo to xsNT, thong ke tan xuat loto kqxs Ninh Thuan, tan suat loto xs NT, thong ke tan suat lotto ket qua xo so Ninh Thuan.
 
 


loading
Đang tải dữ liệu...