XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ CÁC TỈNH/ TP MỞ THƯỞNG HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC


  Ngày
\
Cặp số
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
3
-
5
4
-
5
5
-
5
6
-
5
7
-
5
8
-
5
9
-
5
10
-
5
11
-
5
12
-
5
13
-
5
14
-
5
15
-
5
16
-
5
17
-
5
18
-
5
19
-
5
20
-
5
21
-
5
22
-
5
Tổng
00       1     2     1         2   1     1         1   9
01   1       1       1 1   1                       1   6
02 1 1 1 1                     2   1           1   1   9
03     2         1   1               1                 5
04     1               1                     2         4
05         1       1             1           1 1       5
06                             1 1 1     2         1 1 7
07         1             1         1         1         4
08     1                         1               1   2 5
09                       1             1 1   1     2   6
10       1       1       2 1         1 1   1   1 1     10
11 1     2     1     1                     2           7
12     1 1       1         1           2             1 7
13             1                   1 1                 3
14                         1 1       1                 3
15                 1         2                         3
16 1                                 1 1               3
17               1     2               1     1       1 6
18 1   1   1 1 1       1             1       1     1   9
19 1     1       1       1   1   1 1         1         8
20           1   1 1             1 1             1     6
21 1   1     1 1               1 1     1               7
22                 1 1 1 2                   4   2   1 12
23       1   1                             1           3
24       1   1       1   1               1     1 1     7
25 1 2       1   1       1 1 1       1 1 2   1 1 1     15
26                       1     1   1 1 1             2 7
27 1 1     1       2               1                   6
28     1 1       1     1     1       1             1   7
29           1           1             1               3
30 1   1   1     1 1   1   1 1 1 1     1 1           1 13
31         1   1                     1 1   1           5
32     1   1 1   1   2         1           1       2   10
33         1   1 1               1     1       1       6
34           1       1     1         1   1   1         6
35 1 1   1 1             1         1           1       7
36           1     1         1         1             1 5
37     1     1                     1               1   4
38                               1   1   1 1           4
39         1 1         1                     1 2   1   7
40   1 1     1         1     1   1 1   1   1         1 10
41                   1 1   1               1           4
42 1   1 1                               1             4
43 1       1   1         1                     1     1 6
44                   1     1       1     2           1 6
45   1 1       1 1 1 1     1   1     2     2     1 1 1 15
46   1     1   1               1                       4
47 1     1               1       1           1     1   6
48 1   1                             2   1     1       6
49 1 1       1         1   1       1       1     1     8
50               1     1       1                 1 1   5
51                               1       1             2
52       1 1       2     1   1 1 1     2 1       3     14
53       1             1   1           1     1   1     6
54       2         1                       2           5
55   1           1         1 1                       1 5
56 1                 2   2 1                           6
57 1 1         2       1 1   1   1                     8
58               1   1 1 1 1         1             1   7
59     1 1                 1 1   1 1                   6
60 1 1 1   1           1   1       1                   7
61   1 1   1     1   1     1 1       1       1   1 1 1 12
62               1         1 1   1 3       2   2   1 2 14
63         1 2     1     1       1 1 1             1   9
64     1 1                   1 1       1     1       1 7
65       1   2                   1 1 1   1   1         8
66 1 1   1 1           1 1           1           1     8
67           1   1 2 1       1     1       2     1 1   11
68                 1       1             2 1   2     1 8
69             1 2   1       1 2             1 1 1     10
70 1                         2         1   1 1         6
71 1 1               1     1 2             1           7
72   1       1   1                 1   1 1       1     7
73   2             2   2 1 1                       1   9
74   1 1     1   1                       1           1 6
75   2 1         1   1       1   1               1 1 1 10
76     1   2           2   1   1 1           1       1 10
77     1   1   2 1         1   1               1       8
78             2   1                           1     1 5
79   1                 1 1     1                   1   5
80 1                           1 1   1     2 1 1       8
81       1           1       1 1     1           1     6
82     1 1 1   2   1 1         2 1       1   1         12
83       1     1   2               1                   5
84                   1   1                             2
85             1                               1   1   3
86   1   1     1       1       1               1 1     7
87       1                 1   1             1     1 1 6
88                           1   1     2           1   5
89 1   1   2   1   1       1     1     1         1 1   11
90           1   1               1 2   1 1 2     1     10
91 1   1     1                   1   1           1     6
92   1   1 1     1                       2     1       7
93 1               1 1 1                 1             5
94           1           1             1     1         4
95   1     1   1 1 2     1     1         1 1   1 1   1 13
96   1             1 1       1     1 1         3       9
97 1       1         1 1         1   1               1 7
98         1   1     1 1 1 1 1         1       1 1     10
99 1         2 1               1     1     1           7
 
 

GHI CHÚ VỀ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ MB


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Miền Bắc được cập nhật lại ngay sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất được đưa lên. Click vào menu bên trái để xem thêm các loại thống kê khác.
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc, thống kê tần xuất lôtô kqxs Miền Bắc, thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Miền Bắc, tần suất lôtô xsMB. Tần suất lôtô MB, thống kê tần suất lôttô miễn phí Miền Bắc, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Miền Bắc, tần suất lôtô xổ số Miền Bắc 100 ngày, thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc theo tháng. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Miền Bắc, tần suất lôtô XSKT MB
Thong ke tan suat loto Mien Bac, thong ke tan suat lo to xsMB, thong ke tan xuat loto kqxs Mien Bac, tan suat loto xs MB, thong ke tan suat lotto ket qua xo so Mien Bac.
 
 


loading
Đang tải dữ liệu...