XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ CÁC TỈNH/ TP MỞ THƯỞNG HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ GIA LAI


  Ngày
\
Cặp số
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
Tổng
00       1 1 1               1     1       1           6
01   1   1 1   1 1                     1     1   2   1 10
02                     1   1 2     1             1     6
03 1 1             1         1               1     1   6
04   1     2                 2                         5
05 1                 1                 1             1 4
06             2       2           1               1   6
07   1 1   1 1         1             1                 6
08                   1       1         1   1           4
09                                                     0
10                                         1           1
11               2   1 2       1 1       1     1       9
12         1 1                                         2
13               1                           1       1 3
14 1 1                     1   1     1                 5
15   1                           1           1         3
16     1                     1   1       1             4
17     1     1                     1     1             4
18     1             1         1   1                   4
19     1         1   1                                 3
20                       1   1         1             1 4
21       1             1                               2
22             2                 1         1     2   1 7
23         1     1                     2       1       5
24   1   1         1     1               1             5
25               1           1                 1       3
26                         1 1         1     1         4
27   1         1   1         1                   1     5
28       1         1       1         1     2   1       7
29   1                   1       1   1             1 1 6
30     1             1     1       1       1       1   6
31                               1             1 1     3
32         1         1 1 1                         1 2 7
33     2                               1   1     1 1   6
34           1 1       1                 1             4
35                         1                     1     2
36               2             1     1       1     1 1 7
37 1       1 1           1           1           1     6
38     1     1 1         1     2 1   1                 8
39           1     1   2 1                       1   1 7
40       1     1           2         1                 5
41   1               1   1                             3
42           1                                     1   2
43     1                         1     1   1           4
44       1               1               1             3
45                                 1 1                 2
46 1 1     1                         1         1       5
47                   1                   1             2
48     1   1           1 1                             4
49                                   1   1   1         3
50               1     1   1   1 1                 1   6
51 2         1 1 1 1                     1 1           8
52   1             2                         1     1   5
53 1                                 1         1     1 4
54   1   1     1 2                 1   1   1           8
55           1 1                   1 1                 4
56           1                                       1 2
57   1                     1                           2
58   1 1 1                       2 1 1                 7
59 1         1                   1                     3
60           1   1   1           1       1   1   1 1 1 9
61                               1         2           3
62             1           1   2                       4
63       2         1 1   1                   1       1 7
64 1 1                       1 1       2 1     1   1   9
65 1                     1                             2
66   1     1             1                             3
67 2   1     1                     1       1           6
68                   1       1                         2
69   1             1   1   1             1 1         1 7
70       1                         1                   2
71     1   1       1                           1       4
72         1     1 1   1                           1   5
73                   1                             1   2
74 1             1             1   1       1   1       6
75 1       1                           1   1     1     5
76       1       1                       1     1       4
77             1           1     1           1         4
78       1                 1   1                     1 4
79 1       1                                     1 1   4
80                     1                   1           2
81     1           1     1                             3
82                   1         1 1 1     1             5
83       1 1   1     1   1         2 1       1   1     10
84           1   1 1       1   1             1   1     7
85                                       1         1   2
86       1     1       1           1   1               5
87                                           1 2       3
88             1         2   1   2     1               7
89                         1 1                 1       3
90 1               1         1 1       1       1 1     7
91     1                             1       1 1     1 5
92 1     1         1           1                       4
93     1                   1           1     1 1   1   6
94       1                   1               1         3
95             1       1       1         1             4
96                   1             1     1   1 1       5
97           1       2               1                 4
98         1 1     1       1                           4
99     1           1     1     1     1 1 1       1 1 1 10
 
 

GHI CHÚ VỀ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ GL


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Gia Lai được cập nhật lại ngay sau khi có kết quả xổ số Gia Lai mới nhất được đưa lên. Click vào menu bên trái để xem thêm các loại thống kê khác.
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Gia Lai, thống kê tần xuất lôtô kqxs Gia Lai, thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Gia Lai hôm nay, thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Gia Lai, tần suất lôtô xsGL. Tần suất lôtô GL, thống kê tần suất lôttô miễn phí Gia Lai, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Gia Lai, tần suất lôtô xổ số Gia Lai 100 ngày, thống kê tần suất lôtô xổ số Gia Lai theo tháng. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Gia Lai, tần suất lôtô XSKT GL
Thong ke tan suat loto Gia Lai, thong ke tan suat lo to xsGL, thong ke tan xuat loto kqxs Gia Lai, tan suat loto xs GL, thong ke tan suat lotto ket qua xo so Gia Lai.
 
 


loading
Đang tải dữ liệu...